Departman za izložbenu, sajamsku i kongresnu delatnost

Aktivnosti:

  • Stvaranje dosledne strategije usavršavanja normativno-pravne baze izložbeno-sajamske delatnosti. Priprema nacrta normativnih pravnih akata. Realizacija Koncepcije razvoja izložbeno-sajamske delatnosti u Ruskoj Federaciji.
  • Organizacija svetskih i ruskih nacionalnih izložbi, kao i postavljanje ekspozicije i obaveštajno-informativnih štandova TIK RF na najvažnijim međunarodnim izložbama.
  • Organizacija nadzora izložbene delatnosti. Davanje predloga za stvaranje efektivnog mehanizma koordinacije i podrške izložbeno-sajamskoj delatnosti.
  • Davanje predloga za stvaranje ravnopravnih konkurentskih uslova, organizacija konkursa-tendera. Pružanje podrške u kreiranju federalnog programa razvoja MTB izložbeno-sajamske delatnosti. Formiranje principa stvaranja samoupravnih organizacija u oblasti izložbene delatnosti.
  • Saradnja sa Interodeljenskom komisijom u oblasti izložbeno-sajamske delatnosti, Međudržavnim savetom Saveza nezavisnih država za izložbeno-sajamsku delatnost i Ruskim savezom izložbi i sajmova. Organizacija rada Komiteta TIK RF za izložbeno-sajamsku delatnost i podršku proizvođačima roba i izvoznicima.
  • Rad sa međunarodnim izložbenim organizacijama (Međunarodni biro za izložbe, Međunarodna asocijacija izložbene industrije).
  • Stvaranje mehanizma saradnje i koordinacije izložbeno-sajamske delatnosti regionalnih TIK. Razrada metodoloških preporuka za izložbeno-sajamsku delatnost, priprema osoblja za izložbe.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija