Departman za poslovne informacije

Departman za poslovne informacije je strukturno odeljenje TIK RF i igra ulogu glavnog odeljenja u sistemu trgovinsko-industrijskih komora u oblasti informacione podrške preduzećima. Departman posluje u saradnji sa Komitetom TIK RF za informacionu podršku preduzećima.

Strategija poslovanja Departmana za poslovne informacije bazira se na odredbama dokumenta “Osnovni pravci razvoja infrastrukture informacione podrške preduzećima”.
U cilju realizacije “Osnovnih pravaca”, Departman za poslovne informacije sprovodi novi projekat “Mreža razmene poslovnih informacija u sistemu TIK RF”. Osnovni cilj projekta je predstavljanje standardizovane liste usluga u oblasti poslovne saradnje preduzetnicima iz Rusije i iz inostranstva, uključujući i publikaciju u mrežnom Registru podataka o kompanijama, robi koju proizvode i uslugama koje pružaju, a takođe i postavljanje komercijalnih oglasa i investicionih predloga na mrežu. Danas se u Mreži mogu naći informacioni resursi regionalnih trgovinsko-industrijskih komora, predstavništava TIK RF u inostranstvu, kao i velikog broja partnera TIK RF.

U decembru 2004. godine, Aktom Upravnog odbora TIK RF, prihvaćen je Ciljni program “Razvoj infrastrukture informacione podrške preduzećima, na osnovu “Mreže razmene poslovnih informacija u sistemu TIK RF”. Cilj ovog programa je razvoj infrastrukture informacione podrške preduzećima, na osnovu resurasa i servisa korporativne Mreže razmene poslovnih informacija u sistemu TIK RF, u interesu širenja spektra i obima usluga koje sistem trgovinsko-industrijskih komora Ruske Federacije pruža preduzetnicima u Rusiji i u inostranstvu.

Departman za poslovne informacije pruža preduzetnicima usluge koristeći vlastiti naučni i informacioni potencijal, a takođe privlačeći u tu svrhu mogućnosti regionalnih trgovinsko-industrijskih komora, predstavništava TIK RF u inostranstvu i partnerskih organizacija.

Specijalni projekti:
Mreža razmene poslovnih informacija u sistemu TIK RF: http://www.ruschamber.net/
Virtuelne izložbe TIK RF: http://www.ruschamber.com/?l=1

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF, Savetnik predsednika Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija