Departman za pravne poslove

Aktivnosti:

 • Zaštita interesa TIK RF u pitanjima povezanim za obavljanje ustavne delatnosti TIK RF pomoću pravnih sredstava.
 • Obezbeđivanje poštovanja zakona i pravilne primene važećeg zakonodavstva, organizacija i upravljanje pravnim poslovima u TIK RF.
 • Koordinacija poslovanja pravnih službi trgovinsko-industrijskih komora i organizacija osnovanih sa učešćem TIK RF, kao i pružanje metodološke, informacione i konsultantske pomoći njima.
 • Koordinacija poslovanja regionalnih trgovinsko-industrijskih komora i organizacija TIK RF u sferi zakonodavstva.
 • Učestvovanje u pripremi nacrta federalnih zakona i drugih normativnih pravnih akata (uključujući i međunarodne) i izmena nacrta zakona u oblastima koje se tiču podrške razvoju ekonomije Ruske Federacije, njenog integrisanja u međunarodni ekonomski sistem, izgradnje savremene industrijske, finansijske i trgovinske infrastrukture, stvaranja povoljnih uslova za preduzetništvo, regulisanja odnosa preduzetnika i njihovih partnera, razvoja svih oblika savesnog preduzetništva, u skladu sa planovima i programima zakonodavstva u kojima učestvuje TIK RF.
 • Priprema zaključivanja nacrta federalnih zakona i drugih normativnih pravnih akata, kao i izmena nacrta zakona.
 • Priprema zaključivanja međunarodnih ekonomskih ugovora, s ciljem mogućeg pripajanja Ruske Federacije njima i njihove ratifikacije od strane Ruske Federacije.
 • Potvrđivanje okolnosti više sile (force majeure) u skladu sa uslovima spoljnotrgovinskih aranžmana i međunarodnih ugovora Ruske Federacije, kao i potvrđivanje trgovačke prakse (biznis prakse) i prakse u pomorskim lukama.
 • Garancija usaglašenosti sa međunarodnom praksom sertifikata porekla robe i drugih dokumenata koja se tiču obavljanja spoljnoekonomskog poslovanja. Saradnja sa državnim ruskim i stranim organima vlasti u navedenim aktivnostima.
 • Izdavanje ATA karneta – međunarodnih carinskih dokumenata za privremeni uvoz robe. Saradnja sa državnim ruskim i stranim organima vlasti u navedenim aktivnostima.
 • Organizacija i istraživanje pravnih odnosa koji se tiču obavljanja preduzetništva u Rusiji i inostranstvu i drugih pitanja obavljanja ustavne delatnosti TIK RF.
 • Proučavanje i generalizacija radnog iskustva drugih država u regulisanju pravnih odnosa u preduzetništvu.
 • Saradnja sa federalnim organima državne vlasti Ruske Federacije i organima državne vlasti subjekata Ruske Federacije, kao i sa organima lokalnog samoupravljanja, komercijalnim i nekomercijalnim organizacijama, asocijacijama i savezima preduzetnika i sindikatima u realizaciji pravnog i zakonodavnog posla, u cilju nalaženja optimalnog balansa u interesima države, preduzetnika (poslodavaca) i njihovih partnera.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF, Savetnik predsednika Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija