Departman za saradnju sa stranim pravnim licima i njihovim predstavništvima

Aktivnosti:

 • Izrada i izdavanje dozvola za otvaranje i poslovanje predstavništava stranih pravnih lica – stranih trgovinskih komora, mešovitih trgovinskih komora, federacija, asocijacija i saveza preduzetnika, stranih firmi i organizacija u Ruskoj Federaciji (otvaranje, produženje roka poslovanja i zatvaranje predstavništva).
 • Pružanje usluga predstavništvima stranih pravnih lica koje su neophodne za realizaciju njihovih delatnosti u Ruskoj Federaciji (sastavljanje pozivnih pisama za ulazak u Rusku Federaciju i izdavanje višekratnih viza za saradnike predstavništava i članove njihovih porodica za grad Moskvu).
 • Formiranje baze podataka predstavništava stranih pravnih lica koji su od TIK RF dobili Dozvolu za otvaranje.
 • Izrada personalne akreditacije stranih saradnika predstavništava i članova njihovih porodica i izdavanje službenih kartica saradnicima predstavništava i članovima njihovih porodica (personalna akreditacija).
 • Realizacija sporazuma i dogovora o uprošćavanju izdavanja viza.
 • Razrada dokumenata, priprema i sprovođenje aktivnosti vezanih za rad sa predstavništvima stranih pravnih lica, u saradnji sa odeljenjima aparata i organizacijama TIK RF.
 • Organizacija sastanaka u TIK RF sa predstavnicima stranih pravnih lica na temu njihovog poslovanja u Ruskoj Federaciji.
 • Poslovanje sa stranim ambasadama i trgovinskim predstavništvima u Moskvi u vezi sa otvaranjem predstavništava stranih pravnih lica u Ruskoj Federaciji.
 • Pružanje metodološke pomoći mešovitim komorama u vezi sa pitanjima otvaranja i poslovanja predstavništava stranih pravnih lica u Ruskoj Federaciji.
 • Pružanje metodološke pomoći regionalnim trgovinsko-industrijskim komorama u vezi sa pitanjima otvaranja i poslovanja predstavništava stranih pravnih lica u regionima Rusije.
 • Učestvovanje u pripremi i izdavanju informativnog materijala o otvaranju i delatnosti predstavništava stranih pravnih lica u Ruskoj Federaciji i uslugama koje pruža TIK RF.
 • Odgovaranje na upite državnih organa, društvenih organizacija i preduzetničkih struktura o poslovanju predstavništava stranih pravnih lica u Ruskoj Federaciji.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija