Ekspertiza imovine

Društvo sa ograničenom odgovornošću “Ekspertiza imovine” Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije (DOO EKSO TIK RF) postoji na tržištu procene od 28. marta 1995. godine i pruža usluge određivanja vrednosti sledećih stvari:

 • biznisa, akcija i drugih hartija od vrednosti sa pravom učešća u dobiti,
 • zemljišnih parcela,
 • nekretnina,
 • mašina, opreme i prevoznih sredstava,
 • objekata intelektualne svojine i nematerijalne imovine,
 • investicionih projekata, dužničkih finansijskih instrumenata i štete,

a takođe vrši i:

 • ponovnu procenu osnovnog kapitala,
 • procenu drugih objekata građanskog prava, za koje je zakonom predviđeno da mogu biti predmet razmene.

Sistem upravljanja kvalitetom EKSO u skladu je sa potrebama međunarodnog standarda ISO 9001:2008. Sertifikat o usklađenosti sa standardima (pod akreditacijom UKAS) izdat je 29. marta 2010. godine, za oblast sudsko-ekonomskih ispitivanja i procene.

Profesionalna delatnost kompanije je, u skladu sa važećim zakonodavstvom RF, osigurana u kompaniji GUTA-Osiguranje (Polisa osiguranja № GS4K-OCST/000556-10, od 15.9.2010. god) na sumu od 300 000 000 rubalja.

Doo EKSO TIK RF je član Samostalne međuregionalne asocijacije procenitelja SMAO (sertifikat № 311 od 22.8.2005. god), a takođe i član:

 • Asocijacije ruskih banaka (ARB) (sertifikat № 1327 od 7.10.2002. god);
 • Organizacije “Ekspertiza imovine trgovinsko-industrijskih komora” (sertifikat № 0020/98 od 24.3.1998. god);
 • Sojuzekspertize (izveštaj o pripajanju od 13.12.2006. god,  № 2600/1280);
 • Međunarodne federacije profesionalaca u oblasti nepokretnosti FIABC I (sa sedištem u Parizu, sertifikat o članstvu od 31.5.1996. god).

Vodeći stručnjaci kompanije članovi su samostalnih organizacija (SMAO i ARMO) i imaju lične polise osiguranja GUTA-Osiguranja i VSK, sa nadoknadom štete do 10 000 000 rubalja.

EKSO je matična kompanija Opšteruskog proceniteljskog holdinga “Grupa kompanija Ekspertiza imovine” TIK RF, koju čini 15 proceniteljskih organizacija iz 15 federalnih subjekata RF i aktivno obavlja poslove ekspertske procene tržišne vrednosti imovine na čitavoj teritoriji Ruske Federacije.

Kompanija EKSO je 2005. godine upisana u državni registar ruskih preduzeća i preduzetnika Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije, čiji finansijski i ekonomski položaj svedoči o njihovoj pouzdanosti kao partnera u preduzetništvu u Ruskoj Federaciji i u inostranstvu.

Od 2005. do 2010. godine EKSO dobija najveće rejtinge A+++1+++1+++ federalnih integrisanih rejtinga JUNIPRAVEKS, vodećih proceniteljskih firmi i grupa iz Rusije.
Kompanija poseduje pravo na robnu marku (uslužni žig) №345059, registrovano u Državnom registru robnih marki i uslužnih žigova Ruske Federacije (Federalna služba za intelektualnu svojinu, patente i robne marke).

Kompanija EKSO ima Licencu za obavljanje poslova povezanih sa korišćenjem informacija koje predstavljaju državnu tajnu GT №0020536, per №15024, od 20.8.2009. godine, koju je izdala Uprava federalne službe bezbednosti Rusije za grad Moskvu i Moskovsku oblast (sa rokom važenja do 21.4.2014. godine), kao i preporuke od:

 • Višeg arbitražnog suda RF (pismo № S3-7/ОP-449 оd 7.8.1995. god);
 • Uprave sudskog departmana USD-1/1874 оd 28.6.2011. god);
 • Centralne banke Rusije (Dekret № 243 оd 1.6.1998 god).

Visoki stepen profesionalne osposobljenosti stručnjaka, ogromno praktično iskustvo, postojanje sopstvene baze informacija i metodoloških istraživanja i individualan pristup klijentima, omogućuju obavljanje posla u kratkim rokovima, uz održavanje konstantno visokog kvaliteta poslovanja.

Adresa: Ul. Skladočnaja, 1/15, 127018 Moskva
Telefon: (495)502-82-28
Faks: (495)628-83-63
E-mail: ekso@eksotpp.ru
Sajt: www.eksotpp.ru

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija