TIK-Inform

Medija grupa “TIK-Inform” osnovana je odlukom TIK RF, 8. oktobra 2004. godine i počela je saradomu februaru 2005. godine.

Predsednik saveta direktora TIK-Inform je savetnik predsednika TIK RF, V.A. Gubernatorov, a generalni direktor – S.M. Nebrenčin.

Medija grupa “TIK-Inform” je osnivač informacione agencije “TIK-Inform”, izdavač i distributer zvaničnih štampanih izdanja TIK RF, a takođe se specijalizuje i za izdavačku, grafičku, reklamnu delatnost, PR i delatnost konsaltinga. U kompaniji rade visoko kvalifikovani stručnjaci u oblasti novinarstva, poslovne analitike, informacionih tehnologija, konsaltinga i reklame.

U medija grupu “TIK-Inform” spadaju:

  • redakcija novina “Trgovinsko-industrijske vesti”;
  • informaciona agencija “TIK-Inform”.

Informaciona agencija “TIK-Inform” objavljuje internet izdanje “TIK-Inform”, časopis “Partner TIK RF”, specijalizovano izdanje na engleskom jeziku “Russian Business Guide”, pruža izdavačke, PR, reklamne, konsalting i druge usluge na komercijalnoj osnovi, obavlja pripremu referentnih, informativno-obaveštajnih i informativno-analitičkih materijala, kao i informativno praćenje različitih biznis-manifestacija (pres-konferencija, okruglih stolova i dr).

Novine “Trgovinsko-industrijske vesti” su zvaničan štampani materijal TIK RF i izlaze od 9. septembra 1992. godine. One objavljuju ekskluzivne informacije o poslovanju jedne od najvećih društvenih organizacija preduzetnika iz zemlje, svakodnevnom radu regionalnih komora i prestavnika biznis udruženja, rasvetljavaju probleme ruske ekonomije, malog i srednjeg biznisa. Od 2006. godine, dva puta mesečno izlaze regionalni dodaci uz novine “Trgovinsko-industrijske vesti”, na 16 strana A3 formata i distribuiraju se pretplatnicima, maloprodaji i pojedincima. Glavni urednik – V.S. Okulov.

Pretplatnički indeks 39590 u zajedničkom katalogu „Ruska štampa“. Pretplatu na novine možete ostvariti u odeljenjima Pošte Rusije i agenciji „Inter-Pošta-2003“ (tel. (495) 580-95-80, 500-00-60), kao i u redakciji (tel/faks (495) 620-03-61).

Internet izdanje „TIK-Inform“ objavljuje se na zahtev TIK RF u cilju: pripreme i objavljivanja na internetu informacija o razvoju i problemima ruskih poslovnih krugova i poslovanju sistema TIK RF u sferama akreditacije, arbitraže i posredništva, konsaltinga, kongresno-izložbene delatnosti, reklamnih i drugih materijala; propagande poslovanja i dostignuća TIK RF na internetu; promocije pozitivnog imidža trgovinsko-industrijskih komora; pojašnjavanja poslovanja regionalnih trgovinsko-industrijskih komora, članova, poslovnih saveta i drugih struktura; koordinacije informacione saradnje predstavnika ruskih i stranih poslovnih krugova. Glavni urednik – I.V. Ponomarev.

Informativno-analitički časopis „Partner TIK RF“ je takođe zvanični štampani materijal Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije. Poznati ekonomisti, politički i radni aktivisti, kao i publicisti, diskutuju na njegovim stranama o aktuelnim pitanjima ekonomije, prava, spoljnoekonomske delatnosti, trgovine i međunarodne saradnje. Časopis izlazi od aprila 2003. godine.

Specijalizovano izdanje na engleskom jeziku “Russian Business Guide” osnovala je kompanija “TIK-Inform” 2006. godine i u njemu su predstavljeni interesi Trgovinsko-industrijske komore i ruskog biznisa u inostranstvu. Izlazi na komercijalnoj osnovi.

Adresa: Ul. Iljinka, 5/2, 109012 Moskva
Тelefon: (495)620-02-59,(495)620-00-69
Faks: (495)620-03-44
E-mail: press@tpp-inform.ru, smirnov@tpp-inform.ru
Sajt: http://www.tpp-inform.ru/

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija