Otvaranje i rad predstavništava u Ruskoj Federaciji

Otvaranje i rad predstavništava inostranih firmi, kompanija i organizacija na teritoriji Ruske Federacije

Izdavanje dozvola za otvaranje predstavništava inostranih firmi, kompanija i organizacija u Ruskoj Federaciji je statutarna funkcija Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije i nju obavlja Departman za saradnju sa stranim pravnim licima i njihovim predstavništvima.

Funkcija otvaranja predstavništva inostranih pravnih lica ustanovljena je zakonom samo u odnosu na Centralnu banku Ruske Federacije i Trgovinsko-industrijsku komoru Ruske Federacije (Zakon o trgovinsko-industrijskim komorama u Ruskoj Federaciji od 7. jula 1993. godine, broj 5340-1, član 15, tačka 3).

Za više od 20 godina preko 5.500 inostranih kompanija iz 98 zemalja sveta dobilo je dozvole za otvaranje svojih predstavništava u Ruskoj Federaciji.

Predstavništvo, kao jedan od oblika prisustva inostrane firme na ruskom tržištu, aktivno koriste mnogi inostrani učesnici u spoljno-ekonomskim vezama. To omogućava inostranim firmama da, uz minimalne troškove i rizik, sarađuju sa svojim poslovnim partnerima u Rusiji, organizuju marketinška istraživanja, efikasno rade na sporazumima i konkretnim projektima.

Dozvolu za otvaranje predstavništva inostrane firme izdaje Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije za period od 1, 2 ili 3 godine. U daljem radu firma se može obratiti za produženje dozvole za rad svog predstavništva za naredni period od 1, 2, 3 godine i dalje.

Inostrane firme, koje su za otvaranje predstavništva dobile dozvolu Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije, imaju mogućnost da koriste jedinstvenu strukturu Komore, dobijajući pomoć u uspostavljanju poslovnih veza sa ruskim partnerima na čitavoj teritoriji Rusije. U sistem Komore ulazi 174 regionalnih trgovinsko-industrijskih komora, 204 udruženja preduzetnika na federalnom nivou, preko 60 poslovnih saveta za pomoć razvoju spoljno-ekonomskih veza, 34 odbora po granama i pravcima u preduzetničkoj delatnosti, koji na taj način formiraju jedinstvenu infrastrukturu za pružanje usluga preduzetništvu u Rusiji.

Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije ne samo da legalizuje prisustvo inostranih firmi u zemlji, već pruža i široki spektar usluga, uzajamno sarađuje sa inostranim firmama u pronalaženju poslovnih partnera, uspostavljanju kontakata na nivou regiona – kontakti sa predstavnicima vlasti i privrednih struktura. Preduzeća, organizacije i strukturna odeljenja koja ulaze u sistem Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije, pružaju inostranim firmama različite usluge, uključujući usluge u pogledu ekonomske bezbednosti, usluge centra arbitraže i posredništva, usluge overavanja sertifikata porekla robe, izradu i izdavanje ATA karneta, organizovanje sajmova (ЗАО «Экспоцентр»), izdavanje kancelarijskog prostora i organizovanje kongresa (ОАО «Центр международной торговли»), obavljanje nezavisne ekspertize (АНО «Союзэкспертиза»), pružaju pomoć na tržištu patentno-pravnih usluga (ООО «Союзпатент») i usluge koje se odnose na tekuću delatnost predstavništava inostranih firmi. To je, pre svega, izrada službenih kartica za inostrane saradnike u predstavništvima, pružanje pomoći pri dobijanju vize i regulisanju višekratnih radnih viza za saradnike predstavništva i članove njihovih porodica, pružanje pomoći u dobijanju vize za poslovne partnere i realizaciji Sporazuma između Ruske Federacije i Evropske unije o pojednostavljivanju procedure izdavanja viza u delu koji se odnosi na dobijanje višekratnih poslovnih viza za period do 5 godina.

Detaljne informacije, koje se odnose na otvaranje predstavništva inostranih firmi, nalazi se na zvaničnom sajtu Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije u odeljku Predstavništva inostranih firmi:

na ruskom jeziku http://www.tpprf.ru/ru/activities/accreditation

na engleskom jeziku http://www.tpprf.ru/en/activities/accreditation

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija