Otvaranje predstavništava stranih firmi u Rusiji

Aktivnosti departmana nadležnog za pomoć prilikom otvaranja predstavništava i ogranaka stranih firmi u Rusiji:

 • Izrada i izdavanje dozvola za otvaranje i rad ogranaka i predstavništava stranih pravnih lica – stranih trgovinskih komora, mešovitih trgovinskih komora, udruženja, asocijacija i saveza preduzetnika, stranih firmi i organizacija u Ruskoj Federaciji (otvaranje, produženje roka poslovanja i zatvaranje predstavništava).
 • Overa potvrda o broju radnika – stranih državljana u ograncima i predstavništvima stranih pravnih lica.
 • Izrada personalne akreditacije i izdavanje službenih kartica za zaposlene strane državljane u ograncima i predstavništima i za članove njihovih porodica.
 • Pružanje usluga ograncima i predstavništvima stranih pravnih lica koje su potrebne za uspešno poslovanje u Ruskoj Federaciji (sastavljanje pozivnih pisama za ulazak u Rusku Federaciju i izdavanje višekratnih viza za zaposlene u ograncima i predstavništvima stranih pravnih subjekata i za članove njihovih porodica na području Moskve).
 • Zastupanje interesa stranih pravnih subjekata prilikom otvaranja ogranaka i predstavništava na teritoriji Ruske Federacije
 • Realizacija sporazuma i dogovora o uprošćavanju izdavanja viza.
 • Nacrt dokumenata, priprema i sprovođenje aktivnosti vezanih za rad sa predstavništvima stranih pravnih lica u saradnji sa odeljenjima i departmanima TIK RF.
 • Organizacija sastanaka u TIK RF sa predstavnicima stranih pravnih lica na temu njihovog poslovanja u Ruskoj Federaciji.
 • Rad sa stranim ambasadama i trgovinskim predstavništvima u Moskvi u vezi sa otvaranjem ogranaka i predstavništava stranih pravnih lica u Ruskoj Federaciji.
 • Pružanje metodološke pomoći mešovitim komorama u vezi sa pitanjima otvaranja i poslovanja ogranaka i predstavništava stranih pravnih lica u Ruskoj Federaciji.
 • Pružanje metodološke pomoći regionalnim trgovinsko-industrijskim komorama u vezi sa otvaranjem i poslovanjem ogranaka i predstavništava stranih pravnih lica u Ruskoj Federaciji.

 

Kontakt:
Direktor departmana
Aleksandar Adikovič Volčenko
Tel: +7 (495) 6200222
daif@tpprf.ru

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija