Arhangelska oblast

Arhangelska oblast se nalazi na severozapadu Rusije, na obalama Belog, Barencovog i Karskog mora. U ovom regionu, koji se prostire na 587.400 kvadratnih kilometara, živi oko 1.200.000 ljudi. Administrativni centar oblasti je grad Arhangelsk.

Arhangelska oblast poseduje bogate prirodne resure koji predstavljaju odlučujući faktor za funkcionisanje i razvoj ovog regiona. Važnu ulogu igraju mineralne i sirovinske baze od federalnog značaja, među kojima su najvažnije prirodne zalihe: dijamanata (21,4% zaliha Rusije), boksita (17,5% zaliha Rusije), gipsa, krečnjaka za proizvodnju cementa i industriju papira, dolomita za metalurgiju, cinka, olova, srebra i dr. Prema podacima iz 2017. godine u Arhangelskoj oblasti je poslovalo oko 80 preduzeća koja se bave vađenjem i proizvodnjom ruda i minerala.

Pored toga, ovaj region je bogat i vodnim resursima. Prema podacima sa kraja 2017. godine, više od 200 preduzeća se bavi preradom mineralnih podzemnih voda, kako za potrebe industrije, tako i za snabdevanje stambenih i javnih objekata.

Drvna industrija je dobro razvijena zahvaljujući bogatom šumskom fondu koji obuhvata više od 20 miliona hektara šume jele i bora. U Arhangelskoj oblasti se nalaze najveća ruska preduzeća za hemijsku i mehaničku preradu drveta. Obim investicija u drvnu industriju od 2008. do 2017. godine je iznosio preko 80 milijardi rubalja.

U Arhangelskoj oblasti je razvijena i mašinogradnja, a posebna pažnja se posvećuje brodogradnji. U okviru strateškog razvoja ovog regiona, u gradu Severodvinsku je formiran klaster koji objedinjuje naučne i obrazovne organizacije i preduzeća koja se bave mašinogradnjom i brodogradnjom.

Imajući u vidu bogatstvo vodnim resursima, kao i činjenicu da Arhangelska oblast ima izlaz na nekoliko mora, ne čudi što je u ovom regionu i ribolov dobro razvijen.

Ukoliko želite da saznate više o strukturi uvoza i izvoza, mogućnostima za saradnju i vidovima podrške koje pruža regionalna Trgovinska-industrijska komora Arhangelske oblasti, možete pogledati prezentaciju na ovom linku.

Ako ste zainteresovani za nabavku određene vrste proizvoda, na ovom linku se nalazi spisak izvoznika, razvrstanih prema privrednim granama, koji sadrži osnovne informacije o kompanijama i dostupnim količinama robe za izvoz.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija