Čuvaška republika

Čuvaška republika se poslednjih godina polako oporavlja od ekonomske krize koja ju je zadesila devedesetih godina. Sprovodi se aktivna politika reformi, modernizuje se sistem socijalnih usluga u seoskim krajevima, privlače se vanbudžetski resursi.  Republika je uspešno sprovela reformu upravljanja društvenim finansijama, u skladu sa programom Svetske banke. Značajan rast proizvodnje postiže se u hemijskoj i elektrotehničkoj industriji, gde premašuje prosečne republičke pokazatelje. Povećava se broj izgrađenih stambenih objekata, a takođe je primetan i stabilan rast proizvodnje građevinskih materijala.

Čuvaška republika postaje sve privlačnija za investitore, zbog postojanja razvijene zakonodavne baze koja predviđa različite oblike državne podrške domaćim i stranim preduzetnicima, između ostalog i u oblasti državno-privatnog partnerstva. Pri Kabinetu ministara Čuvaške republike osnovan je i već više od 15 godina aktivno posluje Savet za investicionu politiku, koji je zadužen da obezbedi sprovođenje i uspešnu realizaciju projekata.

U 2011. godini obezbeđen je rast indeksa fizičkog obima investicija u 11 vidova ekonomske delatnosti. Značajan obim investicija u osnovni kapital privlače prerađivačka industrija, transport i poslovi sa nekretninama.

Socijalno-ekonomski razvoj Čuvaške republike u periodu januar-septembar 2011. godine

U svetlu aktuelnih preraspodela na svetskom ekonomskom planu, Čuvaška Republika želi da intenzivira poslovne odnose sa Republikom Srbijom i da svojim preduzećima obezbedi povoljne uslove za uspostavljanje dugoročne saradnje sa reprezentativnim srpskim kompanijama.

Zahvaljujući svom industrijskom i naučnom potencijalu, Čuvaška republika stalno podstiče svoja preduzeća da uvode nove tehnologije, obogaćuju proizvodni asortiman i neguju uspešne poslovne odnose sa svojim klijentima.

Spisak proizvodnih preduzeća iz Čuvaške Republike koja su zainteresovana za uspostavljanje saradnje sa prezudećima iz Republike Srbije možete preuzeti ovde.

Na teritoriji ove republike se nalaze i slobodne ekonomske zone koje imaju svu neophodnu infrastrukturu (vodovod, električna mreža, kanalizacija, gasovod) za nesmetano poslovanje potencijalnog investitora.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF, Savetnik predsednika Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija