Smolenska oblast

Smolenska oblast ulazi u sastav Centralnog federalnog okruga Ruske Federacije zauzimajući površinu od 49.779 kilometara kvadratnih. Administrativni centar je grad Smolensk koji je udaljen od Moskve svega 365 km drumskim putem.

Klimatski faktori Istočnoevropske nizije umnogome utiču kako na formiranje biljnog i životinjskog sveta, tako i na prirodne karakteristike same oblasti: umereno-kontinentalna klima, uticaj vazdušnih masa sa Atlantika i značajna kolilčina padavina, prisustvo malih reka, jezera i močvara, površine pod gustim i neprohodnum šumama. Smolenska oblast zauzima najviši plato Istočnoevropske nizije i smeštena je između korita tri velike reke Istočne Evrope: Volge, Dnjepra i Zapadne Dvine.

Smolenska oblast je najvažniji saobraćajni čvor zapadnog dela Ruske Federacije. Od istoka ka zapadu kroz ovu oblast prolazi saobraćajni koridor (Moskva – Minsk – Varšava – Berlin) povezujući centralni deo Rusije sa Zapadnom Evropom. Smolensku oblast često nazivaju „Zapadnom kapijom Moskve“.

Blizina prestonice Ruske Federacije i odlična povezanost magistralnim putevima Smolenskoj oblasti pruža značajnu prednost u odnosu na druge ruske regione i privlači brojne preduzetnike i investitore koji podižu svoje proizvodne pogone i zapošljavaju lokalnu radnu snagu.

Prednosti ulaganja u Smolensku oblast:

  • Najvažniji drumski putevi i magistralne veze
  • Položaj na zapadnoj granici
  • Blizina prestonice Ruske Federacije
  • Razvijena industrija
  • Visokokvalifikovani kadar
  • Energernti i prirodni resursi
  • Povoljni uslovi za razvoj turizma
  • Poreske olakšice, zakonske povlastice
  • Pogodnosti za investitore

 

Prezentaciju Smolenske oblasti na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

 

Investicioni projekti Smolenske oblasti:

JSC Bioenergija” – obnova i modernizacija vodovodne i toplovodne mreže u domaćinstvima i ustanovama od javnog značaja. Uspostavljanje sistema centralnog grejanja koje u vidu ogrevnom materijala koristi biogorivo.

Ličnu kartu projekta na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

„Modernizacija ciglane Elninski“ – izgradnja modernog pogona za proizvodnju cigala, plokova, keramičkih pločica i sličnih proizvoda. Cilj projekta je da se uspostavi savremena proizvodnja radi smanjenja troškova, povećanja obima i obogaćivanja asortimana.

Ličnu kartu projekta na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

„Izgradnja naselja „Južnaja“ – izgradnja naselja sa jednospratnim i dvospratnim porodičnim kućama za 9966 ljudi. Procenjuje se da prosečna porodica ima 2-3 člana. Pored izgradnje stambenih objekata, projektom se predviđa i izgradnja kompletne infrastrukture, obdaništa, poslovnih zgrada, trgovina i sportsko-rekreativnih centara.

Ličnu kartu projekta na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

„Virmont Food“ – kompleks za uzgoj živine i preradu živinskog mesa sa zatvorenim ciklusom proizvodnje kapaciteta 50.000 tona na godišnjem nivou.

Ličnu kartu projekta na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

Fabrika stakla „Vorga“ – izgradnja novog visokotehnološkog pogona za proizvodnju stakla.

Ličnu kartu projekta na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

Živinska farma i fabrika za preradu mesa „Prigorskoje“ –  postrojenje površine oko 35ha sa pripadajućim objektima (klanica, laboratorija, radionice…).

Ličnu kartu projekta na ruskom jeziku možete preuzeti ovde.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF, Savetnik predsednika Komiteta za spoljne odnose Sankt Peterburga i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija