Promocija Vaše firme u Rusiji

TIK RF Vam pomaže da promovišete Vašu firmu, robu i usluge, na ciljnom tržištu u Ruskoj Federaciji. Promocija kompanije obuhvata različite aktivnosti, koje se obavljaju po sledećem redosledu:

  • Klijent dostavlja paket dokumenata na ruskom i engleskom jeziku koji sadrži prijavu, rezime kompanije, detaljan opis traženih ili predloženih roba i usluga, kao i osnovnih potreba koje je potencijalni ruski partner dužan da zadovolji.
  • Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije i strane koje su pozvane da učestvuju u datom procesu usaglašavaju sadržaj, redosled i rok obrade zahteva.
  • Nakon dobijanja neophodnih dokumenata, Trgovinsko-industrijska komora RuskeFederacije određuje optimalnu varijantu promocije strane kompanije i strana koje su pozvane da učestvuju u datom procesu, među kojima mogu biti: lokalne ruske trgovinsko-industrijske komore, regionalne vlasti, udruženja, unije, asocijacije preduzetnika, ruski partneri Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije, druge organizacije i kompanije.
  • Prosleđivanje relevantnih zahteva i predstavljanje interesa klijenta u slučaju potrebe za vođenjem preliminarnih pregovora sa gore pomenutim organizacijama i kompanijama.
  • Dostavljanje izveštaja klijentu o odrađenom poslu, uz prilaganje korespondencije između Trgovinsko-industrijske komore Ruske Federacije i strana koje su učestvovale u datom procesu.

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija