Vodič za investitore® – Kako izgraditi objekat u Republici Srbiji

Uvod

Prilikom dolaska u stranu zemlju, gde želi da posluje i uloži svoja sredstva, svaki investitor po prirodi svoga posla želi da upozna pravila tržišta zemlje u koju je došao, dakako koja se odnose na njegovu investiciju, a i šire. Samim tim, investitor koji želi da izgradi svoj objekat koji će mu služiti za obavljanje planirane delatnosti, postavlja pitanje kako se u zemlji u koju je došao sa namerom da uloži svoja sredstva, kupuje zemljište (nepokretnost), zapravo, kakva je kompletna procedura – od kupovine zemljišta (nepokretnosti) do uknjižbe gotovog objekta? Drugim rečima, interesuje ga kompletna pravna, urbanistička i građevinska procedura izgradnje objekata. Dobro razumevanje i pravilno rešavanje ove problematike omogućava investitoru lakšu realizaciju, pomoć u svakodnevnom radu i potpunu zaštitu njegove investicije u celosti, a ne samo u delu izgrađenog objekta. Rešavanje navedenih pitanja zahteva kompleksan pristup problemu sa ciljem da iz rešenja ovog problema proistekne odgovor koji će investitorima, posebno strancima, omogućiti na jednom mestu sveobuhvatno sagledavanje, razumevanje i rešavanje kompletne problematike.

U Republici Srbiji, u cilju rešavanja navedene problematike – izgradnje objekata, nastalo je delo/priručnik – „Vodič za investitore – Kako izgraditi objekat u Republici Srbiji“ čiji je autor Borislav T. Tomašević, dipl.građ.inž. Uvažavajući najviše standarde razvijenog sveta „Vodič za investitore – Kako izgraditi objekat u Republici Srbiji“, je deponovan i unet u evidenciju autorskih dela i predmeta srodnih prava u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

 

Kratak opis „Vodiča za investitore“

„Vodič za investitore – Kako izgraditi objekat u Republici Srbiji“, na originalan, jasan i pristupačan način obrađuje na jednom mestu u 7 (sedam) tema – poglavlja, kompletnu pravnu, urbanističku i građevinsku proceduru izgradnje svih vrsta objekata, a prema zakonskoj regulativi Republike Srbije. Teme – poglavlja “Vodiča za investitore“ su:

  1. Nepokretnosti
  2. Prostorno i urbanističko planiranje
  3. Javne službe i organi – objedinjena procedura
  4. Građevinsko zemljište
  5. Izgradnja objekata
  6. Zakon o planiranju i izgradnji
  7. Spisak dokumenata u postupku izgradnje objekata.

Navedena „temetska poglavlja“ jasno ukazuju na sveobuhvatnost rešavanja ovog veoma kompleksnog problema. Na originalan način, pošlo se od činjenice da su osnovni principi legalne izgradnje u celom svetu jednaki i svode se na dokazivanje potrebnog i dovoljnog uslova kao, npr., u višoj matematici. Tako su „potrebni i dovoljni“ uslovi za legalnu izgradnju – dokaz vlasništva i dokaz urbanizma. Samo ako su istovremeno zadovoljeni i potreban i dovoljan uslov, kao osnovni principi–uslovi i uz zadovoljenje domicilnih propisa u pojedinostima, može se legalno graditi.

Cilj “Vodiča …“ je da investitorima, posebno strancima, olakša sagledavanje, razumevanje i rešavanje ukupne problematike izgradnje objekata, a samim tim i implementacije i zaštite njihovih investicionih projekata u Republici Srbiji.

Ciljna grupa „Vodiča…“ su investitori, posebno stranci, koji kroz upoznavanje i korišćenje „Vodiča…“ stiču neophodna (sa)znanja za planiranje i realizaciju svoje investicije, odnosno, izgradnje objekata po zakonskoj regulativi Republike Srbije. Na taj način investitori izbegavaju nepotrebna tumaranja koja uvećavaju troškove, zapravo, u svakom trenutku prate realizaciju svog projekta – investicije i troše samo neophodno vreme (novac).

Pored navedenoga, “Vodič…“ služi investitorima kao stalni priručnik, pomaže da unapred planiraju i predvide sve optimalne poteze u cilju što kvalitetnije realizacije svog projekta–investicije. Takođe, u slučaju promene zakonske regulative u Republici Srbiji, znanje stečeno kroz „Vodič…“ investitori će uvek moći da primene a sve promene lako da razumeju.

 

Način prezentacije i web sajt

Prezentacija „Vodiča“ je interaktivna, tako da na predavanjima u neposrednom kontaktu sa autorom i njegovim timom, investitor na jednom mestu upoznaje kompletnu problematiku – kako kroz sam „Vodič“, tako i kroz odgovore na sva pitanja koja postavi a sve prema zakonskoj regulativi Republike Srbije. Sam „Vodič“, koji se formira tokom trajanja kursa, sastoji od cca 300 slajdova i mnogobrojnih priloga složenih u registrator koji potom služi kao priručnik investitorima u svakodnevnom poslu. Prezentacija i formiranje „Vodiča“ je platna intelektualna usluga koju investitor i davalac usluge regulišu međusobnim ugovorom. Svi zainteresovani, od investitora, preko stručne javnosti, do radoznalaca, više podataka o „Vodiču“ mogu saznati na sajtu koji je postavljen na nekoliko internet adresa:

www.vodiczainvestitore.com   www.investorsguide.com   www.справочникинвестора.срб

Sajt nudi osnovne podatke o „Vodiču“ na srpskom, engleskom i ruskom jeziku, što dovoljno govori o njegovim namerama da ciljnoj grupi-investitorima, posebno stranim, svestrano predstavi i preporuči da detaljno upoznaju „Vodič“ putem navedene prezentacije. Pored navedenoga, kao motiv za posetu sajtu prilaže se PRILOG-1 − sveobuhvatna šema procesa koje treba obaviti kako bi se stiglo do gotovog i legalno izgrađenog-uknjiženog objekta u zemlji Srbiji.

Kratak pregled autorskog dela možete pogledati ovde.


Reference

Prvi korisnik „Vodiča…“ je velika nemačka Kompanija LIDL, koja trenutno kupuje više lokacija širom Srbije koristeći, između ostaloga, znanje stečeno kroz prezentaciju „Vodiča“. Poznata francuska kompanija LAFARGE , g. Beočin, svoj menadžerski tim u Srbiji upoznala je sa „Vodičem“preko interaktivnih predavanja koje je autor održao u toku 2013. i 2014.god.,itd. Svi dosadašnji korisnici visoko vrednuju „Vodič“ i pomoć koju im pruža u svakodnevnom poslu . Preporučuju „Vodič“ kao veliku pomoć svakom investitoru, koji im se preko autora obrati za mišljenje.

 

O autoru

Borislav T. Tomašević, dipl.građ.inž., autor je „Vodiča za investitore – Kako izgraditi objekat u Republici Srbiji“, osnivač i direktor preduzeća za projektovanje, konsalting i inženjering SABLE TRADING DOO iz Beograda. Svoje internacionalno iskustvo, stečeno širom sveta na projektima na kojima je radio, iskoristio je u kreiranju „Vodiča“ na inženjerski jasan i nedvosmislen način. Visoko obrazovanje građevinske struke stekao je na visokoškolskim ustanovama u Beogradu i Moskvi. Više o autoru možete pogledati na navedenim sajtovima – web stranici: O autoru

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija