VODIČ KROZ USLUGE

IZLAZAK NA RUSKO TRŽIŠTE UZ PODRŠKU TIK RF

Izlazak kompanije na nova, posebno na strana tržišta, je uvek propraćen određenim poteškoćama. Razlike u zakonodavnom sistemu, jezička barijera i nerealizovana saradnja mogu u značajnoj meri da uspore razvoj kompanije na novom terenu. Sistem Trgovinsko-industrijskih komora Ruske Federacije je izgrađen sa ciljem da se potpomognu trgovinski odnosi kako unutar zemlje, tako i u inostranstvu. Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije (TIK RF) predlaže stranim poslovnm subjektima sledeće pakete usluga koje će primetno olakšati izlazak na rusko tržište.

Prvi korak u uspešnom pozicioniranju na tržište svakako predstavlja pribavljanje spiska kompanija koje posluju u određenom privrednom segmentu (na primer, proizvođači nameštaja). Ovaj spisak će pomoći u pretrazi poslovnih ponuda i potrazi za potencijalnim poslovnim partnerima. U ovom slučaju, klijent dobija kontakt informaciju (brojeve telefona, faksa, adresu elektronske pošte i sajta), ime i prezime rukovodioca, podatke o godišnjem obrtu i sažet opis delatnosti.

Alternativni način pronalaženja partnera je postavljanje informacije o Vašoj komaniji na sajt TIK RF. Sajt TIK RF predtsavlja jedan od najposećenijih domena u Rusiji kada se radi o „Podršci privredi“. Informacija o Vašoj kompaniji može biti postavljena u vidu banera ili tekstualne poslovne ponude.

Posle uspostavljanja prvog kontakta sa ruskom kompanijom, klijent može preko TIK RF dobiti detaljne poslovne podatke o kompaniji, procenu njene likvidnosti i finansijske izveštaje za prethodnih nekoliko godina poslovanja. TIK RF ima pristup bazama podataka svih pravnih lica koja su registrovala svoje firme na teritoriji Ruske Federacije, i te informacije se redovno ažuriraju.

Detaljnu informaciju o tome, kako Trgovinsko-industrijska komora Ruske Federacije može pomoći u razvoju i unapređenju Vašeg poslovanja možete naći na sajtu http://tpprf.ru/en

Pronađite partnera u Rusiji
Usluge sistema TIK RF za sertifikaciju
Promocija Vaše firme u Rusiji
Podrška Vašoj firmi u fazi pregovora

TIK RF

OBRAĆANJE PREDSTAVNIKA TIK RF D.A. MOSKOVKINA

Planovi predstavnika poslovnih krugova oslanjaju se na precizno izraženoj političkoj volji rukovodilaca Rusije i zemalja Zapadnog Balkana u pravcu razvoja svestrane međusobne saradnje.

Danas je Rusija jedan od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera regiona. Intenzivira se saradnja u različitim sferama privrede…

» Više informacija

TPPRF.RU

SAJAMSKI KOMPLEKS EKSPOCENTAR MOSKVA

Moskovski centralni sajamski kompleks „Ekspocentar“ je svetski poznata ruska kompanija koja se bavi organizacijom i priređivanjem sajamskih manifestacija i suvereno čuva status vodećeg organizatora…

» Više informacija

MEĐUNARODNI TRGOVINSKI CENTAR MOSKVA

POSLOVNI SAVET ZA SARADNJU SA SRBIJOM

RUSIJA KAO EKONOMSKI PARTNER

Rusija je najveca drzava na svetu, prostire se na 11,5% ukupnog kopna kojim raspolaze nasa planeta. Njena teritorija je dvostruko veca od teritorije SAD, Kine ili Kanade. To je zemlja u kojoj sunce nikada ne zalazi…

» Više informacija

PROJEKAT MBK

photo

Uvodna reč Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji A.A. Bocan-Harčenka u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Obraćanje Trgovinskog predstavnika Ruske Federacije u Republici Srbiji A.N. Hripunova u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Uvodna reč predstavnika TIK RF D.A. Moskovkina u Multimedijalnom biznis katalogu

» Više Informacija
photo

Savetnik predstavništva TIK RF i generalni direktor Jugosovero Aleksandar Branković

» Više Informacija